Farské oznamy

Druhá adventná nedeľa – 8.12.2019

Liturgický kalendár
9. 12. Pondelok Nepoškvrnené Počatie Panny Márie – slávnosť
12. 12. Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Guadelupskej – ľub.spomienka
13. 12. Piatok Sv.Lucia, panna a mučenica
14. 12. Sobota Sv.Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

Lovča
9. 12. Pondelok - 18.00 + z rodiny Trubenovej
10. 12. Utorok - 18.00 + Emil Kúš – mesačná
11. 12. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
12. 12. Štvrtok - 7.00
13. 12. Piatok - 18.00 + Jozef Hanus – mesačná
14. 12. Sobota - 7.00 + Pavol, Angela a starí rodičia
15. 12. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
9. 12. Pondelok - 17.00 + Viera Dekýšová – mesačná
13. 12. Piatok - 17.00 + Viliam
15. 12. Nedeľa - 8.30 Za Božie požehnanie pre deti

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka pre potreby farnosti (na energie).
Spovedanie za účasti viacerých kňazov bude v nedeľu od 14.00 - 15.00H.
V týždni máme zimné kántrové dni, ktorých obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. V sobotu v Lovči bude sv.omša s formulárom Za upevnenie rodín.

Lovča:
Zbierka na charitu činila 130 EUR.
V sobotu kostol upratuje 6.skupina – Martina Kabinová.
Pozývame všetky deti, ktoré chcú koledovať Dobrú novinu, na stretnutie 15. decembra (v nedeľu) po sv.omši v kostole.

Dolná Trnávka:
Zbierka na charitu činila 50 EUR.

Dokonalá modlitba nespočíva v mnohých slovách, ale v horiacej túžbe, ktorá vyzdvihuje srdce k Ježišovi.
Sv. Matka Tereza


Prvá adventná nedeľa – 1.12.2019

Liturgický kalendár
3. 12. Utorok Sv.Františka Xaverského, kňaza, patróna diecézy – sviatok
6. 12. Piatok Sv.Mikuláša – ľub.spomienka
7. 12. Sobota Sv.Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Lovča
2. 12. Pondelok - 18.00 + Michal Ziman – mesačná
3. 12. Utorok - 18.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu
4. 12. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
5. 12. Štvrtok - 18.00 + Anna Mondeková – mesačná
6. 12. Piatok - 18.00 + Matilda Kabinová – mesačná
7. 12. Sobota - 7.00 + Alfonz, Apolónia, rodičia a deti
8. 12. Nedeľa - 10.00 + Jozef Boška a rodičia z oboch strán

Dolná Trnávka
3. 12. Utorok - 17.00 + Albín, Katarína a ich rodičia
6. 12. Piatok - 17.00 + Božena Dekýšová – mesačná
8. 12. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka na charitu. V nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.
V sobotu sa na Cirkevnej škole v ZH uskutoční Adventná duchovná obnova pre ženy. Je potrebné nahlásiť sa osobne u sestričiek alebo na 0948342095 do piatku.
Viac informácii nájdete na plagáte.

Lovča:
V piatok po sv.omši bude stretnutie so sv.Mikulášom.
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Dlhšie spovedať budem v pondelok a štvrtok od 16.30H. Chorých navštívim v piatok od 8.00H. Adorácia v piatok začne o 15.30H.
V sobotu kostol upratuje 5.skupina – Mária Kukučková.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – teraz bude krátka adorácia.

Dolná Trnávka:
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok a piatok od 16.00–16.45H. Chorých navštívim v piatok dopoludnia. Adorácia v piatok začne o 16.00H.

Vnútorné stíšenie si vyžaduje mnoho obiet, keď však máme skutočne pevný úmysel a túžbu modliť sa, potom musíme tieto obety ochotne podstúpiť.
Sú to iba prvé kroky smerom k modlitbe. Ak neurobíme odhodlane prvý krok, nemôžeme urobiť ani ten posledný, a tým je Božia prítomnosť.

Sv. Matka Tereza


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709