Farské oznamy

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období – 21.10.2018

Lovča

22. 10. Pondelok - 18.00 + Jozef Hrmo – mesačná
23. 10. Utorok - 18.00 + Rudolf Nárožný – mesačná
24. 10. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
25. 10. Štvrtok - 18.00 + Anastázia Trubenová – mesačná
26. 10. Piatok - 18.00 + Ján a Anna Hrmoví
27. 10. Sobota - 7.00
28. 10. Nedeľa - 10.00 + Ľubica Voňková r. Zimanová (2.výročie)

Dolná Trnávka

23. 10. Utorok - 17.00 + Vladimír Majerský – mesačná
26. 10. Piatok - 17.00 + Magdaléna Magulová – mesačná
28. 10. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka na misie.

Lovča:
Zbierka pre potreby farnosti činila 180,- EUR.
Vo štvrtok od 17.00-17.45H bude adorácia.
Farský kostol v sobotu upratuje 7.skupina – Martina Kabinová.

S Duchom Svätým vidíme všetko veľké. Vidíme veľkosť malých skutkov, ktoré robíme pre Boha, ale aj veľkosť malých omylov.
Sv.Ján Maria Vianney


Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období – 14.10.2018

Liturgický kalendár


15.10. Pondelok Sv.Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
17.10. Streda Sv.Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
18.10. Štvrtok Sv.Lukáša, evanjelistu

Lovča

15. 10. Pondelok - 14.30 + Ľudovít Truben – pohrebná
16. 10. Utorok - 7.00
17. 10. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
18. 10. Štvrtok - 7.00
19. 10. Piatok - 18.00 + Sabína Velentová (mesačná) a poďakovanie za 90r.života
20. 10. Sobota - 7.00 + Vladimír Kabina – 1.výročie
21. 10. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka

15. 10. Pondelok - 18.00 + Július a Anna, Viktor a Anna
19. 10. Piatok - 17.00 + Ján Haško – mesačná
21. 10. Nedeľa - 8.30 + Miroslav Tesák – mesačná

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka pre potreby farnosti. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Lovča:
Počas týždňa mám dovolenku.
Farský kostol v sobotu upratuje 6.skupina – Mária Trubenová.

Duša ovládaná Duchom Svätým vychutnáva chuť modlitby. Tak sa modlí, že jej čas pripadá stále krátky, lebo stále zotrváva v Božej prítomnosti.
Sv.Ján Maria Vianney


 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709