Farské oznamy

Druhá adventná nedeľa – 9.12. 2018

Liturgický kalendár


12. 12. Streda Preblahoslavenej Panny Márie Guadelupskej – ľub.spomienka
13. 12. Štvrtok Sv.Lucia, panna a mučenica
14. 12. Piatok Sv.Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

Lovča

10. 12. Pondelok - 18.00 + Ľudovít Kemiač – mesačná
11. 12. Utorok - 18.00 + Lýdia Bojová – 1.výročie
12. 12. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
13. 12. Štvrtok - 7.00 + za duše v očistci
14. 12. Piatok - 18.00 + Angela Kováčová – 1.výročie
15. 12. Sobota - 7.00 + Jozef Jandík a za Božiu pomoc
16. 12. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka

11. 12. Utorok - 17.00 + Ján a Mária Dekýšoví
14. 12. Piatok - 17.00 + Ľudovít a Berta Maguloví, a rodičia
16. 12. Nedeľa - 8.30 + Ján Haško – mesačná

Ostatné oznamy

Dnes je zbierka pre potreby farnosti.
V piatok o 18.45H bude v kostole v Lovči stretnutie birmovancov.
Spovedanie za účasti viacerých kňazov bude v nedeľu od 14.00-15.00H.
V týždni máme zimné kántrové dni, ktorých obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. V sobotu v Lovči bude sv.omša s formulárom Za upevnenie rodín.

Lovča:
Zbierka na charitu činila 130 EUR.
Pri vstupe do kostola je zoznam, kde sa môžete zapisovať tí, ktorí chcete prijať koledníkov Dobrej noviny. Koledovať budú 26.decembra od 14.00H.
V sobotu kostol upratuje 6.skupina – Mária Trubenová.

Dolná Trnávka:
Zbierka na charitu činila 60 EUR.

Nemusíme veľa hovoriť, keď sa chceme dobre modliť. Vieme, že dobrý Boh je tam, vo svätostánku. Tam mu otvoríme svoje srdce a tešíme sa z jeho svätej prítomnosti. To je najlepšia modlitba.
Sv. Ján Maria Vianney


 

Prvá adventná nedeľa – 2.12. 2018


Liturgický kalendár
3. 12. Pondelok Sv.Františka Xaverského, kňaza, patróna diecézy – sviatok
6. 12. Štvrtok Sv.Mikuláša – ľub.spomienka
7. 12. Piatok Sv.Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
8. 12. Sobota Nepoškvrnené Počatie Panny Márie – cirkevné prikázaná slávnosť

Lovča
3. 12. Pondelok - 18.00 + Jozef Oťapka (11.výr) a rodičia Ladislav a Filoména
4. 12. Utorok - 18.00 + setra, rodičia a starí rodičia
5. 12. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
6. 12. Štvrtok - 18.00 + Gizela Kováčová – mesačná
7. 12. Piatok - 18.00 + Mária Bojová – mesačná
8. 12. Sobota - 10.00 Za farníkov
9. 12. Nedeľa - 10.00 + Jozef Hrmo – 4.výročie

Dolná Trnávka
7. 12. Piatok - 18.00 + František Fedor – mesačná
8. 12. Sobota - 8.30 + za rodičov
9. 12. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka na charitu. V nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.
V sobotu budú sv.omše ako v nedeľu, lebo večerná sv.omša nemôže byť zo slávnosti Nepoškvrneného Počatia. Avšak aj v piatok večer už bude sv.omša z tejto slávnosti.

Lovča:
V štvrtok po sv.omši bude stretnutie so sv.Mikulášom.
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Dlhšie spovedať budem v pondelok a štvrtok od 16.15H. Chorých navštívim v piatok od 8.00H. Adorácia v piatok začne o 15.30.
V piatok večer po sv.omši kostol upratuje 5.skupina – Mária Kukučková.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – teraz bude krátka adorácia.

Dolná Trnávka:
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v piatok od 16.00 –16.45H. Chorých navštívim v piatok dopoludnia. Adorácia v piatok začne o 16.00.

Modlitba je pre našu dušu tým, čím je dážď pre zem. Hnojte zem, koľko chcete: ak chýba dážď, všetko, čo budete robiť, vám bude na nič.
Sv. Ján Maria Vianney


 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709