Farské oznamy

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období – 18. 8. 2019

Liturgický kalendár
20. 8. Utorok Sv.Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
21. 8. Streda Sv.Pia X., pápeža
22. 8. Štvrtok Panny Márie Kráľovnej
24. 8. Sobota Sv.Bartolomeja, apoštol - sviatok

Lovča
19. 8. Pondelok - 18.00 + Jozef Hrmo – 1.výročie
20. 8. Utorok - 7.00 Za Božiu pomoc pre rodinu
21. 8. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
22. 8. Štvrtok - 7.00
23. 8. Piatok - 18.00 + Anastázia Trubenová – 1.výročie
24. 8. Sobota - 7.00
25. 8. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
19. 8. Pondelok - 17.00 + Ján, Mária, Štefan, Emília
23. 8. Piatok - 17.00 + Ján Haško – mesačná
25. 8. Nedeľa - 8.30 + Ludovít a Veronika Dekýšoví

Ostatné oznamy:

Lovča:

Zbierka pre potreby farnosti činila 200,- EUR.

V sobotu kostol upratuje 4.skupina – Blažena Kukučková.

Buďte živým znamením Božej dobroty: nech je vo vašej tvári, nech hľadí z vašich očí, nech vyžaruje z vášho úsmevu, nech je vo vašom srdečnom pozdrave.

Sv. Matka Tereza


Devätnásta nedeľa v cezročnom období – 11.8.2019

Liturgický kalendár

14. 8. Streda Sv.Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
15. 8. Štvrtok Nanebovzatie Panny Márie – cirkevne prikázaná slávnosť

Lovča
12. 8. Pondelok - 7.00 Za Božiu pomoc pre rodinu
13. 8. Utorok - 7.00 na úmysel ordinára
14. 8. Streda - 18.00 + Jozef Hanus – mesačná
15. 8. Štvrtok - 18.00 Za farníkov
16. 8. Piatok - 18.00 + Rudolf Nárožný – mesačná
17. 8. Sobota - 7.00
18. 8. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
15. 8. Štvrtok - 17.00 + Július a Anna, Viktor a Anna
16. 8. Piatok - 17.00 + rodičia
18. 8. Nedeľa - 8.30 Poďakovanie za 40r. manželstva

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka pre potreby farnosti.

Lovča:
V sobotu kostol upratuje 3. skupina – Jana Kabinová.

Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba.
Sv. Matka Tereza


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709