Farské oznamy

Najsvätejšej Trojice – 16. 6. 2019

Liturgický kalendár

20. 6. Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – cirkevne prikázaná slávnosť
21. 6. Piatok Sv.Alojza Gonzagu, rehoľníka

Lovča
17. 6. Pondelok - 7.00 + z rodiny Kajanovičovej
18. 6. Utorok - 7.00 na úmysel ordinára
19. 6. Streda - 18.00 + Rudolf Nárožný - mesačná
20. 6. Štvrtok - 18.00 Za farníkov
21. 6. Piatok - 18.00 + Anastázia Trubenová a Ľudovít Truben – mesačná
22. 6. Sobota - 7.00 + Celestín Kabina a rodičia z oboch strán
23. 6. Nedeľa - 8.00 + rodičia a ostatná rodina

Dolná Trnávka
20. 6. Štvrtok - 17.00 + Ján Haško - mesačná
21. 6. Piatok - 17.00 + Juraj a Mária, Ľudovít a Anna
23. 6. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Ostatné oznamy
V nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
Rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo budúci rok k prvému svätému prijímaniu, musia vypísať prihlášku. Môžete si ju vyzdvihnúť v sakristii.

Lovča:
Vo štvrtok bude procesia k úcte Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Dve zastavenia budú v kostole a dve pri kostole.
Zbierka pre potreby farnosti činila 160,- EUR.
V sobotu kostol upratuje 3.skupina – Jana Kabinová.

Dolná Trnávka:
V nedeľu bude procesia k úcte Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Modlite sa, aby ste dokázali milovať celým srdcom, až s detskou láskou, s naliehavou túžbou ešte viac milovať a pôsobiť, že Láska, ktorá nie je milovaná, pocíti vašu lásku.
Sv. Matka Tereza


 

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 9.6.2019

Liturgický kalendár

10. 6. Pondelok Preblahoslavená Panna Mária – Matka Cirkvi – spomienka
          Svätodušný pondelok – ľubovoľná spomienka
11. 6. Utorok Sv.Barnabáša, apoštola – spomienka
13. 6. Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza - sviatok

Lovča
10. 6. Pondelok - 18.00 + Emil Kúš - mesačná
11. 6. Utorok - 7.00 na úmysel ordinára
12. 6. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
13. 6. Štvrtok - 18.00 + Mária Kováčová – 1.výročie
14. 6. Piatok - 18.00 + Jozef Hanus - mesačná
15. 6. Sobota - 7.00
16. 6. Nedeľa - 8.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
10. 6. Pondelok - 17.00 + František Fedor - mesačná
13. 6. Štvrtok - 17.00 + Ján a Mária Dekýšoví
16. 6. Nedeľa - 10.00 + z rodiny Suranovej

Ostatné oznamy
Rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo budúci rok k prvému svätému prijímaniu, musia vypísať prihlášku. Môžete si ju vyzdvihnúť v sakristii.
V piatok o 18.45H bude v kostole v Lovči stretnutie birmovancov.

Lovča:
Zbierka na katolícke masmédiá činila 110,- EUR.
V sobotu kostol upratuje 2.skupina – Mária Bahnová.

Dolná Trnávka:
Zbierka na katolícke masmédiá činila 80,- EUR.
Vo štvrtok bude od 16.00H adorácia.
V nedeľu máme slávnosť patrocínia nášho chrámu.

Som presvedčená o Kristovej láske ku mne a o mojej láske k nemu? Toto presvedčenie je ako slnečné svetlo, ktoré umožňuje prúdiť miazge života a rozkvitať púčikom svätosti.
Sv. Matka Tereza


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709