Farské oznamy

Jedenásta nedeľa v cezročnom období – 17.6.2018

Liturgický kalendár

21. 6. Štvrtok Sv.Alojza Gonzágu, rehoľníka

Lovča

18. 6. Pondelok - 18.00 + Michal a Ľudmila Dekýšová, Martin a Mária Bistoví
19. 6. Utorok - 18.00 + Vladimír Kabina - mesačná
20. 6. Streda - 18.00 + Sabína Valentová - mesačná
21. 6. Štvrtok - 7.00 Na úmysel ordinára
22. 6. Piatok - 18.00 + Celestín Kabina a rodičia z oboch strán
23. 6. Sobota - 7.00 + Emil a Marta Hrmoví
24. 6. Nedeľa - 10.00 + Jozef Boška a rodičia z oboch strán

Dolná Trnávka

19. 6. utorok - 17.00 Poďakovanie za 80.rokov života
22. 6. Piatok - 17.00 + Mária Kováčová – 1.výročie
24. 6. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy

Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
Opakované: do konca júna odovzdať prihlášku na sviatosť birmovania.

Lovča:

Zbierka pre potreby farnosti činila 150 EUR.
V pondelok po sv.omši bude v kostole zasadanie farskej rady.
V dňoch 24.8.-28.8.2018 sa uskutoční Letný tábor na fare. Prihlášky nájdete vzadu v kostole a je potrebné ju odovzdať do 31.7.2018. Cena je 25 EUR na osobu. Viac informácii nájdete na plagáte.
Farský kostol v sobotu upratuje 5.skupina – Mária Kukučková.

Vlažnej duši vôbec nezíde na um, aby vyšla zo svojej vlažnosti, lebo si myslí, že dobrý Boh je s ňou spokojný.
Sv.Ján Maria Vianney


Desiata nedeľa v cezročnom období – 10.6.2018

Liturgický kalendár

11. 6. Pondelok   Sv.Barnabáša, apoštola
13. 6. Streda     Sv.Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Lovča

11. 6. Pondelok   - 18.00 + Ľudovít Kemiač - mesačná
12. 6. Utorok       -   7.00  
13. 6. Streda        -   7.00  
14. 6. Štvrtok      - 15.00 + Mária Kováčová - pohrebná
15. 6. Piatok        - 18.00 + Angela Kováčová - mesačná
16. 6. Sobota       -   7.00 + rodina Dekýšová
17. 6. Nedeľa      - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka

11. 6. Pondelok        - 17.00 + Vladimír Majerský - mesačná
15. 6. Piatok        - 17.00 + Miroslav Magula - mesačná
17. 6. Nedeľa       -   8.30 + Miroslav Tesák - mesačná

Ostatné oznamy

Dnes je zbierka pre potreby farnosti.
Opakované: do konca júna odovzdať prihlášku na sviatosť birmovania.

Lovča: 

Počas týždňa mám niekoľko dní dovolenku.
V dňoch 24.8.-28.8.2018 sa uskutoční Letný tábor na fare. Prihlášky nájdete vzadu v kostole a je potrebné ju odovzdať do 31.7.2018. Cena je 25 EUR na osobu. Viac informácii nájdete na plagáte.
Farský kostol v sobotu upratuje 4.skupina – Blažena Kukučková.

Človek, ktorý žije v hriechu, je stále smutný. Nech sa akokoľvek snaží, zo všetkého je znechutený a znudený.

Sv.Ján Maria Vianney


 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709