Farské oznamy

Kvetná Nedeľa – 14. 4. 2019

Liturgický kalendár
18. 4. Štvrtok Zelený štvrtok Pánovej večere
19. 4. Piatok Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
20. 4. Sobota Biela sobota a Veľkonočná vigília

Lovča
15. 4. Pondelok - 7.00 na úmysel ordinára
16. 4. Utorok - 7.00 + za duše v očistci
17. 4. Streda - 7.00
18. 4. Štvrtok - 18.00 + Michal a Vilma Hrmoví, Imrich a Ľudmila Kabinoví
19. 4. Piatok - 9.00 pobožnosť krížovej cesty
                     - 15.00 obrady veľkého piatku
20. 4. Sobota - 18.00 Za Božiu pomoc pre tých, čo sa starajú o kostol, za členov zborov a ružencového bratstva, a predmodlievajúcich sa
21. 4. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
18. 4. Štvrtok - 18.00 + Jozef a rodičia
19. 4. Piatok - 15.00 obrady veľkého piatku
20. 4. Sobota - 19.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre Jána a Luciu
21. 4. Nedeľa - 8.30 + Miroslav Tesák – 1.výročie

Ostatné oznamy
Dnes:1) Zbierka pre mládežnícke aktivity v diecéze a organizácie, ktoré pracujú pre mládež. 2) O 15.00H bude v kostole krížová cesta. 3) Spovedanie v kostole Povýšenia sv.Kríža od 14.30-17.00H.
Na Veľký piatok je prísny pôst, t.zn., že od 14r.života je záväzné zdržať sa mäsitého pokrmu a od 18r. do 60r. života je možne len 3x za deň jesť a z toho len raz dosýta.

Spovedanie v kostole Sedembolestnej:
Po, Ut - 15.00 - 17.00H
St - 09.00 - 11.30H; 15.00-17.00H

Lovča:
Na stolíku pri dverách je papier, kde sa môžete zapisovať na poklonu Sviatosti oltárnej, ktorá bude v piatok po obradoch a v sobotu pred vigíliou.

 

Ak prechádzate popri kostole, vstúpte doň a pozdravte nášho Pána. Nemôžeme predsa prejsť popri dverách svojho priateľa a nepovedať mu ani dobrý deň!
Sv. Ján Maria Vianney


Piata pôstna nedeľa – 7. 4. 2019

Lovča

8. 4. Pondelok - 18.00 + Emil Kúš – mesačná
9. 4. Utorok - 18.00 + Matilda Kabinová – mesačná
10. 4. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
11. 4. Štvrtok - 7.00 Za Božiu pomoc a zdravie
12. 4. Piatok - 18.00 + Ľudovít Kemiač – mesačná
13. 4. Sobota - 7.00 + Pavol a Mária Koštoví, a ich rodičia
14. 4. Nedeľa - 10.00 + Jozef Hanus – mesačná

Dolná Trnávka

9. 4. Utorok - 17.00 + František Fedor – mesačná

12. 4. Piatok - 17.00 + Emil, Antónia a ich rodičia

14. 4. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy
Dnes bude spovedanie za účasti viacerých kňazov od 14.00-15.00H
V nedeľu – Kvetnú nedeľu – pri sv.omšiach požehnám ratolesti a bude aj zbierka, z ktorej podporíme mládežnícke aktivity v diecéze a organizácie, ktoré pracujú pre mládež.
V piatok o 18.45H bude v kostole v Lovči stretnutie birmovancov.
Na nástenke je plagát o rozhlasových duchovných cvičeniach Rádia Lumen. Bude ich viesť otec biskup Mons. Jozef Haľko (štvrtok – sobota).

Lovča:
V sobotu kostol upratuje 7.skupina – Martina Kabinová, 8.skupina – Lucia Bienová, 1.skupina – Anna Hrmová, 2.skupina – Mária Bahnová.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – teraz bude krátka adorácia.

Srdce Panny Márie je plné lásky a milosrdenstva. Túži len po tom,
aby nás videla šťastných. Stačí, keď sa obrátime na ňu, a budeme vypočutí.
Sv. Ján Maria Vianney


Štvrtá pôstna nedeľa – 31. 3. 2019

Lovča
1. 4. Pondelok - 18.00 + Ján a Zuzana Kosorincoví
2. 4. Utorok - 18.00 + Lukáč Hrmo (5.výr), manželka Božena a dcéra Mária
3. 4. Streda - 15:30 + Jozef Hrmo, pohrebná
4. 4. Štvrtok - 18.00 + Štefan Kabina (3.výročie)
5. 4. Piatok - 18.00 + Mária Bojová – mesačná
6. 4. Sobota - 7.00 + z rodiny Kováčovej
7. 4. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka

2. 4. Utorok - 17.00 + rodičia

5. 4. Piatok - 17.00 + Jozef, Ján a Emília Dodokoví

7. 4. Nedeľa - 8.30 + Božena Dekýšová – mesačná

Ostatné oznamy
Dnes o 15.00H bude v kostole krížová cesta.
V nedeľu bude spovedanie za účasti viacerých kňazov od 14.00-15.00H

Lovča:
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Dlhšie spovedať budem v pondelok a štvrtok od 16.15H. Chorých navštívim v piatok od 8.00H. Adorácia v piatok začne o 15.30H.
V sobotu kostol upratuje 6.skupina – Mária Trubenová.

Dolná Trnávka:
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok a piatok od 16.00 – 16.45H. Chorých navštívim v piatok dopoludnia. Adorácia v piatok začne o 16.00H.

Keď sa hovorí o pozemských veciach, o politike...unavuje to.
Keď sa však hovorí o Panne Márii, je to vždy čosi nové.
Sv. Ján Maria Vianney


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709