Farské oznamy

 1. pôstna nedeľa

 6. nedeľa v cezročnom období

 5. nedeľa v cezročnom období

 4. nedeľa v cezročnom období

 3. nedeľa v cezročnom období

 2. nedeľa v cezročnom období

 Krst Krista Pána

 Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 4. adventná nedeľa

 3. adventná nedeľa

 2. adventná nedeľa

 1. adventná nedeľa

 34. nedeľa v cezročnom období

 33. nedeľa v cezročnom období

 32. nedeľa v cezročnom období

 31. nedeľa v cezročnom období

 30. nedeľa v cezročnom období

 29. nedeľa v cezročnom období

 28. nedeľa v cezročnom období

 27. nedeľa v cezročnom období

 26. nedeľa v cezročnom období

 25. nedeľa v cezročnom období

 24. nedeľa v cezročnom období

 23. nedeľa v cezročnom období

 22. nedeľa v cezročnom období

 21. nedeľa v cezročnom období

 20. nedeľa v cezročnom období

 19. nedeľa v cezročnom období

 Premenenie Pána

 17. nedeľa v cezročnom období

 16. nedeľa v cezročnom období

 15. nedeľa v cezročnom období

 14. nedeľa v cezročnom období

 13. nedeľa v cezročnom období

 12. nedeľa v cezročnom období

 11. nedeľa v cezročnom období

 Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 Nedeľa zoslania Ducha Svätého

 7. veľkonočná nedeľa

 5. veľkonočná nedeľa

 4. veľkonočná nedeľa

 3. veľkonočná nedeľa

 2. veľkonočná nedeľa

 Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 Kvetná nedeľa

 5. pôstna nedeľa

 4. pôstna nedeľa

 3. pôstna nedeľa

 2. pôstna nedeľa

 1. pôstna nedeľa

 

PrílohaVeľkosť
180218_farske_oznamy.pdf135.34 KB

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709