Farské oznamy

Šiesta nedeľa v cezročnom období – 17.2. 2019

Liturgický kalendár

22. 2. Piatok - Katedra sv.Petra, apoštola - sviatok
23. 2. Sobota - Sv.Polykarpa, biskupa a mučeníka

Lovča

18. 2. Pondelok - 18.00 + Štefan a Margita Boškoví, a rodičia z oboch strán
19. 2. Utorok - 18.00 + Sabína Valentová – mesačná
20. 2. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
21. 2. Štvrtok - 18.00 + Rudolf Nárožný – mesačná
22. 2. Piatok - 18.00 + Anastázia Trubenová a Ľudovít Truben – mesačná
23. 2. Sobota - 7.00
24. 2. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka

19. 2. Utorok - 17.00 + Ján Haško – mesačná
22. 2. Piatok - 17.00 + Magdaléna Magulová – mesačná
24. 2. Nedeľa - 8.30 + Miroslav Tesák – mesačná

Ostatné oznamy

Lovča:
Zbierka pre potreby farnosti činila 160 EUR.
Vo štvrtok od 17.00-17.45H bude adorácia.
V sobotu kostol upratuje 8.skupina – Lucia Bienová.

Spôsob, ako sa stať skutočne dobrými a svätými už tu na zemi, spočíva v prijímaní všetkého, akoby to pochádzalo priamo z Božích rúk.
Sv. Ján Maria Vianney


 

Piata nedeľa v cezročnom období – 10. 2. 2019

Liturgický kalendár


11. 2. Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – ľub.spomienka

Lovča

11. 2. Pondelok - 18.00 + Ľudovít Kemiač – mesačná
12. 2. Utorok - 7.00 na úmysel ordinára
13. 2. Streda - 7.00
14. 2. Štvrtok - 18.00 + Emil Kúš – mesačná
15. 2. Piatok - 14:30 + Jozef Hanus - pohrebná
16. 2. Sobota - 7.00
17. 2. Nedeľa - 10.00 + Ján Arendáš – 10.výročie

Dolná Trnávka

12. 2. Utorok - 17.00 + Jozef Dekýš
15. 2. Piatok - 17.00 + Ladislav Magula a rodičia
17. 2. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy

Dnes je zbierka pre potreby farnosti.
Na nástenke sa nachádza ponuka na duchovné cvičenia.

Lovča:
V pondelok budem počas sv.omše vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Podmienky: sv.spoveď (do jedného mesiaca), vek nad 60 rokov (mladší len v nebezpečnej chorobe).
Vo štvrtok od 17.00-17.45H bude adorácia.
V sobotu kostol upratuje 7.skupina – Martina Kabinová.

Dolná Trnávka:
V utorok budem počas sv.omše vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Podmienky: sv.spoveď (do jedného mesiaca), vek nad 60 rokov (mladší len v nebezpečnej chorobe).

 

Čistá duša vzbudzuje obdiv Svätej Trojice. Otec rozjíma o svojom diele: Hľa, toto je moje stvorenie... Syn rozjíma o cene svojej krvi: krása objektu sa cení podľa námahy, ktorú ho stála... Duch Svätý v nej prebýva ako v chráme.
Sv. Ján Maria Vianney

 


 

 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709