Farské oznamy

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období – 19.8.2018

Liturgický kalendár
20. 8. Pondelok Sv.Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 
21. 8. Utorok Sv.Pia X., pápeža 
22. 8. Streda Panny Márie Kráľovnej 
24. 8. Piatok Sv.Bartolomeja, apoštola - sviatok 

Lovča
20. 8. Pondelok -   7.00 
21. 8. Utorok -   7.00 Na úmysel ordinára
22. 8. Streda -   7.00 
23. 8. Štvrtok -   7.00 + Pavel a Mária Koštoví a ich rodičia
24. 8. Piatok      - 18.00 + Sabína Valentová - mesačná
25. 8. Sobota -   7.00 
26. 8. Nedeľa      -   8.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
24. 8. Piatok      - 17.00 + Stanislav Kuchyňa – 1.výročie
26. 8. Nedeľa      - 10.00 + Miroslav Tesák - mesačná

Ostatné oznamy
    • Počas týždňa mám dovolenku.

Lovča:  
    • Zbierka pre potreby farnosti činila 170 €.
    • Farský kostol v sobotu upratuje 7.skupina – Martina Kabinová. 

 

Zem je príliš prostá, príliš nízka pre srdce človeka. Len samo nebo vo svojej nekonečnosti a dobrý Boh so svojou láskou môžu naplniť nekonečnú
 kapacitu túžob tohto srdca, ktoré je stvorené len preto, aby milovalo.

Sv.Ján Maria Vianney
 

Devätnásta nedeľa v cezročnom období – 12. 8. 2018

Liturgický kalendár

14. 8. Utorok       Sv.Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
15. 8. Streda       Nanebovzatie Panny Márie – cirkevne prikázaná slávnosť

Lovča

13. 8. Pondelok   - 18.00 + Lýdia Bojová - mesačná  
14. 8. Utorok       -   7.00 Na úmysel ordinára
15. 8. Streda        - 18.00 Za farníkov
16. 8. Štvrtok      -   7.00
17. 8. Piatok        - 18.00 + Angela Kováčová - mesačná
18. 8. Sobota       -   7.00
19. 8. Nedeľa      -   8.00 + Vladimír Kabina - mesačná

Dolná Trnávka

15. 8. Streda        - 17.00 + Jozef Gallo – 1.výročie
17. 8. Piatok        - 17.00 + Miroslav Magula - mesačná
19. 8. Nedeľa       - 10.00 Za farníkov

Ostatné oznamy

Dnes je zbierka pre potreby farnosti.
Lovča: 
Farský kostol v sobotu upratuje 5.skupina – Mária Kukučková.

 

Duša neveriaceho vidí menej ako oči slepca. Žijeme v tomto svete ako v hustej hmle, ale viera je vetrom, ktorý ju rozháňa, aby na našu dušu mohlo svietiť krásne slnko.
Sv.Ján Maria Vianney


 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709