Farské oznamy

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období – 20.10.2019

Liturgický kalendár
22.10. Utorok Sv.Jána Pavla II, pápež – ľub.spomienka

Lovča
21. 10. Pondelok - 18.00 + Don Jozef Kabina SDB, kňaz – mesačná
22. 10. Utorok - 7.00
23. 10. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
24. 10. Štvrtok - 7.00
25. 10. Piatok - 18.00 Za Božiu pomoc a zdravie
26. 10. Sobota - 7.00
27. 10. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
25. 10. Piatok - 17.00 + Ján, Mária, Paulína Maďarová
27. 10. Nedeľa - 8.30 + Jozef a Pavla Dekýšoví, a rodičia

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka na misie.
Počas týždňa mám dovolenku.

Lovča:
Zbierka pre potreby farnosti činila 150,- EUR.
V stredu o 17.30H bude na fare zasadanie farskej rady.
V sobotu kostol upratuje 6.skupina – Mária Trubenová.

Ak majú byť naše životy plodné, musia byť plné Krista. Aby sme dokázali prinášať jeho pokoj, radosť a lásku, treba aby sme ich sami mali, lebo nemôžeme dať to, čo sami nemáme.
Sv. Matka Tereza


Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období – 13.10.2019

Liturgický kalendár
15.10. Utorok Sv.Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
17.10. Štvrtok Sv.Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
18.10. Piatok Sv.Lukáša, evanjelistu

Lovča
14. 10. Pondelok - 18.00 + Ľubica Kúsková (13.výr) a rodičia z oboch strán
15. 10. Utorok - 18.00 + Emil Truben, Anna a rodičia
16. 10. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
17. 10. Štvrtok - 18.00 + Milan Švehlík (10.výr) a rodičia z oboch strán
18. 10. Piatok - 18.00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva
19. 10. Sobota - 18.00 Poďakovanie za 70 rokov života
20. 10. Nedeľa - 10.30 Za birmovancov

Dolná Trnávka
15. 10. Utorok - 17.00 + Ján, Anna a dcéra Anna
18. 10. Piatok - 17.00 + Jozef a Mária Kupcoví
20. 10. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka pre potreby farnosti. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
V piatok je možnosť zapojiť sa do detskej misie modlitby „Milión detí sa modlí ruženec“. Modlí sa za jednotu a pokoj vo svete v čase o 9.00H, ale je možné modliť sa aj v inom čase.
V nedeľu pri sv.omši o 10.30H (v Lovči) bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania. Nácvik bude v sobotu o 10.00H a spovedanie začne o 10.30H.

Lovča:
Vo štvrtok od 17.00-17.45H bude adorácia.
V sobotu o 8.00H kostol upratuje 5.skupina – Mária Kukučková.

Pracuj pre Ježiša a Ježiš bude pracovať s tebou, modli sa s Ježišom a Ježiš sa bude modliť s tebou. Čím viac zabudneš na seba, tým viac bude Ježiš myslieť na teba. Čím viac budeš opúšťať seba, tým viac sa bude Ježiš približovať k tebe.
Sv. Matka Tereza


Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období – 6.10.2019

Liturgický kalendár
7.10. Pondelok Ružencovej Panny Márie

Lovča
7. 10. Pondelok - 18.00 + Matilda Kabinová – mesačná
8. 10. Utorok - 18.00 + Emil Kúš – mesačná
9. 10. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
10. 10. Štvrtok - 7.00 za Božiu pomoc a zdravie
11. 10. Piatok - 18.00 + Ľudovít Truben – 1.výročie
12. 10. Sobota - 7.00
13. 10. Nedeľa - 10.00 + Jozef Hanus – mesačná

Dolná Trnávka
8. 10. Utorok - 17.00 + Božena Dekýšová – mesačná
11. 10. Piatok - 17.00 + Viera Dekýšová – mesačná
13. 10. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy
V nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

Lovča:
V sobotu kostol upratuje 4.skupina – Blažena Kukučková.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – teraz bude krátka adorácia.

Vždy pamätaj na to, že Ježišovo utrpenie končí radosťou jeho vzkriesenia.
Sv. Matka Tereza


Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období – 29.9.2019

Liturgický kalendár

30. 9. Pondelok Sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
1.10. Utorok Sv.Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
2.10. Streda Svätých anjelov strážcov
4.10. Piatok Sv.Františka Assiského

Lovča
30. 9. Pondelok - 18.00 + Jozef Hrmo – mesačná
1. 10. Utorok - 18.00 + Michal Ziman – mesačná
2. 10. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
3. 10. Štvrtok - 18.00 + Ľubica Voňková r.Zimanová (3.výročie)
4. 10. Piatok - 18.00 + Ladislav Kukučka
5. 10. Sobota - 7.00
6. 10. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
1. 10. Utorok - 17.00 + Ľudovít, Zdeno, Júlia a Sylvia
4. 10. Piatok - 17.00 + Dominik, Anna a rodičia
6. 10. Nedeľa - 8.30 + rodičia

Ostatné oznamy
V októbri nás pápež František pozýva sláviť Mimoriadny misijný mesiac. Cieľom je pripomenúť si storočnicu encykliky Maximum illud pápeža Benedikta XV. o činnosti misionárov vo svete. Zároveň máme v sebe obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti za evanjelizáciu celého sveta.

Október je mesiacom modlitby sv.ruženca. Obnovme túto modlitbu v našich rodinách. S touto modlitbou sú spojené úplné odpustky a môžu ich získať tí, čo sa ju modlia v kostole alebo v rodine. Potrebné je: 1) byť v Božej milosti; 2) mať úmysel získať odpustky; 3) pomodliť sa 5 desiatkov; 4) rozjímať o tajomstvách (komentár) alebo pri verejnom recitovaní vyslovovať tajomstvá; 5) modlitba na úmysel sv.otca.

Lovča:
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Dlhšie spovedať budem v pondelok a štvrtok od 16.30H. Chorých navštívim v piatok od 8.00H. Adorácia v piatok začne o 15.30H.
V sobotu kostol upratuje 3.skupina – Jana Kabinová.

Dolná Trnávka:
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok a piatok od 16.00 – 16.45H. Chorých navštívim v piatok dopoludnia. Adorácia v piatok začne o 16.00H.

Ak skutočne túžime po svätosti, potom musí vedľa modlitby naplno vstúpiť do nášho života i sebazaprenie.
Sv. Matka Tereza


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709