Farské oznamy

 2. adventná nedeľa

 1. adventná nedeľa

 34. nedeľa v cezročnom období

 33. nedeľa v cezročnom období

 32. nedeľa v cezročnom období

 31. nedeľa v cezročnom období

 30. nedeľa v cezročnom období

 29. nedeľa v cezročnom období

 28. nedeľa v cezročnom období

 27. nedeľa v cezročnom období

 26. nedeľa v cezročnom období

 25. nedeľa v cezročnom období

 24. nedeľa v cezročnom období

 23. nedeľa v cezročnom období

 22. nedeľa v cezročnom období

 21. nedeľa v cezročnom období

 20. nedeľa v cezročnom období

 19. nedeľa v cezročnom období

 Premenenie Pána

 17. nedeľa v cezročnom období

 16. nedeľa v cezročnom období

 15. nedeľa v cezročnom období

 14. nedeľa v cezročnom období

 13. nedeľa v cezročnom období

 12. nedeľa v cezročnom období

 11. nedeľa v cezročnom období

 Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 Nedeľa zoslania Ducha Svätého

 7. veľkonočná nedeľa

 5. veľkonočná nedeľa

 4. veľkonočná nedeľa

 3. veľkonočná nedeľa

 2. veľkonočná nedeľa

 Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 Kvetná nedeľa

 5. pôstna nedeľa

 4. pôstna nedeľa

 3. pôstna nedeľa

 2. pôstna nedeľa

 1. pôstna nedeľa

 7. nedeľa v Cezročnom období

 6. nedeľa v Cezročnom období

 5. nedeľa v Cezročnom období

 4. nedeľa v Cezročnom období

 3. nedeľa v Cezročnom období

 2. nedeľa v Cezročnom období

 Krst Krista Pána

 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

 Nedeľa Narodenia Pána

 4. adventná nedeľa

 1. adventná nedeľa

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709, VÚB 5928422/0200