Aktuality

pridané : editor 12 / dec / 2014
prečítané: 98x

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v obci Lovča meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.

pridané : editor 05 / dec / 2014
prečítané: 62x

Obci Lovča bolo doručené Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

pridané : editor 27 / aug / 2014
prečítané: 1402x

Výsledky volieb:

Počet voličov: 589

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 138

Počet odovzdaných platných hlasov: 132

Účasť vo voľbách: 23,43 %

Voľba starostu obce:

pridané : editor 24 / okt / 2014
prečítané: 718x

V októbri 2014 boli zhotovené letecké fotografie obce Lovča a okolia:

pridané : editor 13 / okt / 2014
prečítané: 506x

Pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším sa v nedeľu 19. 10. 2014 o 15:00 v malej sále kultúrneho domu v Lovči uskutočnil kultúrny program. V programe vystúpili deti Základnej a Materskej školy v  Lovči s básničkami a pesničkami.

pridané : editor 02 / sep / 2014
prečítané: 375x

2. 9. 2014 bol v Základnej škole v Lovči slávnostne otvorený školský rok 2014/2015. Riaditeľka školy Mgr. Anita Rečlová, učiteľka Ivica Lukáčová, vychovávateľka Andrea Trnková a farár Mgr. František Havlík privítali žiakov i rodičov, prvákom boli odovzdané darčeky na privítanie.

pridané : editor 04 / aug / 2014
prečítané: 29x

DHZ Lovča sa chce týmto spôsobom poďakovať všetkým dobrým ľuďom, čo aj v tomto roku poukázali 2 % z dane príjmov fyzických alebo právnických osôb na činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru. Srdečná vďaka.

pridané : editor 01 / júl / 2014
prečítané: 328x

Pozrite si videá zo stretnutí lovčianskych rodákov, ktoré boli doteraz digitalizované. Nájdete ich vo FOTO A VIDEO galérii alebo na tomto odkaze.

pridané : editor 01 / júl / 2014
prečítané: 70x

Družstvo mužov DHZ Lovča sa v nedeľu 29. 6. 2014 zúčastnilo súťaže hasičských družstiev v požiarnom útoku v Kozárovciach. S časom útoku 16,21s sa umiestnili na 2. mieste. Pozrite si video z požiarneho útoku:

 

pridané : editor 26 / jún / 2014
prečítané: 467x

Riaditeľka základnej školy v Lovči Mgr. Anita Rečlová a učiteľka Mgr. Jana Straňáková (zastupujúca Mgr.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709