Odpisovanie elektromerov

Vedúca pošty v Lovči oznamuje, že od 9. 2. do 16. 2. 2016 bude v obci vykonávať odpisovanie elektromerov. Týmto žiada občanov o sprístupnenie elektromerov pre vykonanie odpisu.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709