Pečať rozvoja obcí a miest

V roku 2015 bola vykonaná hodnotiaca analýza 2 926 obcí a miest SR. Hodnotil sa rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy, environmentálne položky (energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015.

Na základe spomínanej analýzy hospodárenia bola Obec Lovča pod vedením starostu a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí a miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu. Zozbierané údaje a vyhodnotenia sú poskytované štátnym inštitúciám, ktoré pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.

Samospráva je zverejnená na stránkach Národného informačného strediska a na stránkach Ministerstva hospodárstva v hospodárskom registri subjektov bude pri našej samospráve komentár za akých podmienok prešla hodnotením a že naša samospráva získava Pečať rozvoja obcí a miest.


Hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709