Pripravované podujatia na rok 2017

3. 2. 2018 - Maškarný ples

10. 2. 2018 - Fašiangový sprievod

1. 4. 2018 - Veľkonočná nedeľa, Pozdrav jubilantom

2. 6. 2018 - Deň detí

24. 11. 2018 - Hodová zábava

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709, VÚB 5928422/0200