Pripravované podujatia na rok 2017

22. 10. 2017 - Kultúrny program, okróber - mesiac úcty k starším

25. 11. 2017 - Hodová zábava

10. 2. 2018 - Fašiangový sprievod

1. 4. 2018 - Veľkonočná nedeľa, Pozdrav jubilantom

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709, VÚB 5928422/0200