Zber papiera v Základnej škole

Do 25. 10. sú vo dvore Základnej školy umiestnené dva kontajnery na zber papiera, do ktorých môžete ukladať starý papier. Papier je potrebné ukladať podľa označenia kontajnerov - kartón a mäkký papier osobitne.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709