Arboristická revitalizácia parku 2019

Termín realizácie: 15. 7. - 19. 7. 2019

Podpora: 5000€ - Program obnovy dediny 2019

Celkový rozpočet: 5570€

Popis:

Predmetom projektu sú arboristické úpravy stromov parku na základe arboristického hodnotenia drevín. Každý strom bol v dokumente osobitne posúdený z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a zdravotného stavu. Podľa toho sa vykoná v korunách stromov odborný rez, prípadne sa upevní dynamická väzba koruny. V parku sa nachádza 32 stromov. Jeden strom (breza č. 5) bol navrhnutý na okamžitý výrub, odumiera a na báze kmeňa je napadnutý drevokaznou hubou. Odborným rezom v korunách stromov sa odstránia rastové defekty a tiež sa orežú suché konáre. Aby sa predišlo neodborným zásahom poškodzujúcim dreviny, ošetrovanie drevín bude vykonávať certifikovaný arborista s certifikátom ETW - European tree worker. V prípadoch tlakového vetvenia sa použije korunové istenie – dynamická väzba. Inštaláciu dynamickej väzby do koruny stromu bude realizovať certifikovaný arborista, so skúsenosťami s inštaláciou dynamických väzieb. Dynamická väzba sa následne kontroluje ideálne raz za rok, najneskôr za 5 rokov.

Práce bude realizovať Mateusz Bieniek - ARBOR - JOBS, Fraňa Kráľa 883/3, 96681 Žarnovica, IČO 46991441. Výber dodávateľa bol uskutočnený verejným obstarávaním vyhláseným dňa 15. 5. 2019, zápisnica z ukončenia verejného obstarávania je zo dňa 29. 5. 2019.

 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709