Urbár - Pasienka

Základné údaje

Názov: Urbár - Pasienka, pozemkové spoločenstvo Lovča

IČO: 37 997 831

DIČ: 2022026182

Bankový účet: 18534422/0200

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

 

Obhliadka hory 21. 6. 2014

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709