Aktuality

pridané : editor 23 / jún / 2014
prečítané: 28259x

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období – 17.11.2019

Liturgický kalendár
21. 11. Štvrtok Obetovanie Panny Márie
22. 11. Piatok Sv.Cecílie, panny a mučenice

Lovča

pridané : editor 25 / sep / 2017
prečítané: 86x

Plánovaná výmena papiera dňa 13. 11. bola z dôvodu nepriaznivého počasia zrušená. Vykoná sa v náhradnom termíne 28. 11. 2019

pridané : editor 26 / apr / 2019
prečítané: 174x
Termín realizácie:   15. 7. - 19. 7.
pridané : editor 16 / okt / 2019
prečítané: 8x

Do 25. 10. sú vo dvore Základnej školy umiestnené dva kontajnery na zber papiera, do ktorých môžete ukladať starý papier. Papier je potrebné ukladať podľa označenia kontajnerov - kartón a mäkký papier osobitne.

pridané : editor 17 / okt / 2019
prečítané: 10x

pridané : editor 10 / okt / 2019
prečítané: 32x

 

pridané : editor 10 / apr / 2019
prečítané: 79x

Podľa projektu boli zakúpené v zmysle článku 1 ods. 1 Zmluvy č. 602/2019/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019: 2 kusy interiérových stolov na stolný tenis, 1 exteriérový stôl na stolný tenis, 2 ukazovatele skóre.

pridané : editor 25 / júl / 2019
prečítané: 40x

pridané : editor 18 / sep / 2019
prečítané: 54x

Ministerstvo životného prostredia SR určilo slovenskej spoločnosti PW Energy a. s. prieskumné územie Lovča. Spoločnosť EW Energy a. s. plánuje v mesiacoch septemner a október 2019 vykonať projektované geologické práce - seizmické meranie za účelom zhodnotenia geologického zloženia v hĺbke.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709