Aktuality

pridané : editor 09 / dec / 2014
prečítané: 345x

V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lovči na deň

9. 12. 2016 o 19:00 hod.

do zasadačky Obecného úradu v Lovči s nasledovným programom:

pridané : editor 02 / jan / 2016
prečítané: 126x

Pondelok    5. 12. 2016      sv. omša nie je

pridané : editor 17 / dec / 2014
prečítané: 189x
Návrh rozpočtu na rok 2017:
 
pridané : editor 21 / nov / 2016
prečítané: 97x

Bol digitalizovaný 8 mm film z tretieho stretnutia lovčianskych rodákov v roku 1985. Použitá bola metóda skenovania každého políčka filmu. Vo videu je použitý aj pôvodný zvukový záznam.

 

pridané : editor 21 / nov / 2016
prečítané: 99x

Pozrite si letecké fotografie obce, zhotovené v októbri 2016.

pridané : editor 26 / okt / 2016
prečítané: 165x

 

Koncert sa konal 12. 11. 2016 v kultúrnom dome v Lovči.

pridané : editor 18 / nov / 2016
prečítané: 34x
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štáto
pridané : editor 15 / nov / 2016
prečítané: 21x

pridané : editor 26 / okt / 2016
prečítané: 76x

pridané : editor 21 / okt / 2016
prečítané: 99x

V dňoch 21. 6. - 25. 6. 2017 sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike 2017. Trasa časoviek povedie cez Lovču. Medzi pretekármi bude súťažiť aj Peter Sagan.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709, VÚB 5928422/0200