Pripravované podujatia v obci

2. 6. 2018 - Deň detí

23. 6. 2018 - Turnaj o Pohár Jána Švehlíka

24. 11. 2018 - Hodová zábava

21. 4. 2019 - Pozdrav Jubilantom

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709