Pripravované podujatia v obci

21. 10. 2018 - Kultúrny program - Úcta k starším

24. 11. 2018 - Hodová zábava

2. 3. 2019 - Fašiangový sprievod

21. 4. 2019 - Pozdrav Jubilantom

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709