Pripravované podujatia v obci

21. 4. 2019 - Pozdrav Jubilantom

30. 4. 2019 - Stavanie mája

1. 6. 2019 - Deň detí

22. 6. - Turnaj o Pohár Jána Švehlíka

17. 8. - 18. 8. 2019 - Štafetový beh Od Tatier k Dunaju. Štafetový beh, ktorého trasa povedie aj cez Lovču.

23. 11. 2019 - Hodová zábava

--

28. 8. - 30. 8. 2020 - Stretnutie lovčianskych rodákov

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709