Fašiangový sprievod - 2. 3. 2019

V sobotu, 2. 3. 2019 sa v obci uskutoční fašiangový sprievod. Pozývame všetkých, dospelých aj deti, do fašiangového sprievodu v krojoch alebo s maskami. Ako príprava na fašiangový sprievod, budú ráno, v deň uskutočnenia fašiangového sprievodu dedinou, rozmiestnené stoly na občerstvenie. Stretnutie fašiangovníkov je o 9:15 pred Hasičskou zbrojnicou, odkiaľ gazdovia, gazdiné, paholkovia, chlapci a dievky v krojoch a rôznych maskách začnú svoj sprievod dedinou o 9:30.

Časový harmonogram a stanovištia sprievodu:

1- Park SNP  9:30 - 10:00
2 - Križovatka ulíc Na Súmedzí a Partizánska    10:15 - 10:45
3 - Križovatka ulíc Štúrova a Kmeťova   11:00 - 11:30
4 - Križovatka na Kmeťovej ulici   11:45 - 12:15
5 - Parkovisko pri kostole    12:30 - 13:00
6 - Križovatka ul. Hronskej a Súhrada    13:15 - 13:45
7 - Križovatka ul. Hviezdoslavova a Súhrada    14:00 - 14:30

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709