Líšky v intraviláne miest a obcí

V poslednej dobe sa zvýšil pohyb Líšky hrdzavej v intravilánoch miest a obcí, preto si Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom dáva za povinnosť vydať k tejto problematike stanovisko - dokument na stiahnutie.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709