Stolný tenis indoor aj outdoor 2019 - projekt s podporou VÚC BBSK

Stav: príprava realizácie

Finančná podpora: 2000€ z VÚC BBSK

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709