Vybavenie fitcentra v obci Lovča

Projekt bol podporený dotáciou poslancov BBSK podľa VZN 25/2014 sumou 3500 €.

Stav: príprava realizácie

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709