Aktuality

pridané : editor 02 / jan / 2015
prečítané: 45x

Kalendár zberu odpadov 2015 - dokument na stiahnutie

pridané : editor 03 / jan / 2015
prečítané: 311x

Video z koncertu, ktorý sa uskutočnil 25. 12. 2014 v kostole Sv. Filipa a Jakuba v Lovči.

pridané : editor 29 / dec / 2014
prečítané: 106x

Nástenný kalendár Lovča a okolie 2015 je formátu A3, obsahuje list s titulnou fotografoiou a 6 obojstranne tlačených listov pre jednotlivé mesiace roka. V kalendári sa nachádzajú fotografie obce Lovča a okolitej prírody. Cena kalendára je 5,50 €, zakúpiť si ho môžete na Obecnom úrade v Lovči.

pridané : editor 17 / dec / 2014
prečítané: 126x

Po sťažnostiach niektorých občanov obce na nekvalitné služby spoločností SSE - Distribúcia a Orange, boli v mene Obce Lovča zaslané týmto spoločnostiam reklamácie. Pre informáciu o ich riešení sú reklamácie a odpovede zverenené tu:

pridané : editor 12 / dec / 2014
prečítané: 96x

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v obci Lovča meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.

pridané : editor 05 / dec / 2014
prečítané: 58x

Obci Lovča bolo doručené Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

pridané : editor 27 / aug / 2014
prečítané: 1402x

Výsledky volieb:

Počet voličov: 589

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 138

Počet odovzdaných platných hlasov: 132

Účasť vo voľbách: 23,43 %

Voľba starostu obce:

pridané : editor 24 / okt / 2014
prečítané: 713x

V októbri 2014 boli zhotovené letecké fotografie obce Lovča a okolia:

pridané : editor 13 / okt / 2014
prečítané: 427x

Pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším sa v nedeľu 19. 10. 2014 o 15:00 v malej sále kultúrneho domu v Lovči uskutočnil kultúrny program. V programe vystúpili deti Základnej a Materskej školy v  Lovči s básničkami a pesničkami.

pridané : editor 02 / sep / 2014
prečítané: 375x

2. 9. 2014 bol v Základnej škole v Lovči slávnostne otvorený školský rok 2014/2015. Riaditeľka školy Mgr. Anita Rečlová, učiteľka Ivica Lukáčová, vychovávateľka Andrea Trnková a farár Mgr. František Havlík privítali žiakov i rodičov, prvákom boli odovzdané darčeky na privítanie.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709